Polityka prywatności

Rejestrując się na stronie internetowej liloppi.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. 1997 nr 133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich modyfikowania lub usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.